Samenwerking

De huidige ouder is een bewuste ouder. Men volgt op kritische wijze de ontwikkeling van hun kinderen en ziet graag dat deze op harmonieuze wijze plaats vindt. Gelukkig is dit meesttijds ook zo! Maar… het komt ook regelmatig voor dat ouders aanlopen tegen ontwikkelingsvragen over hun kind. Op dat moment bemerkt men dat het niet altijd gemakkelijk is de juiste professional te vinden die hen kan helpen. In Son en Breugel werken een aantal professionals, ieder vanuit eigen vakgebied, met kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar. Om gemakkelijker herkenbaar en vindbaar te zijn voor ouders, andere hulpverleners en betrokkenen bij kinderen, is deze groep een samenwerkingsverband aangegaan.

Onze samenwerking betekent het volgende:

– Iedere professional blijft werken op eigen locatie vanuit de eigen discipline. Maar daar waar nodig en noodzakelijk, met toestemming van ouders, is er snel overleg en samenwerking tussen deze professionals en andere betrokkenen mogelijk. Structureel overleg vindt hiervoor plaats.

– De aangesloten professionals zijn goed op de hoogte van elkaars werkwijze en expertise. Daardoor kunnen ze ouders duidelijk informeren bij welke hulpverlener deze terecht kan met hun specifieke zorgvraag over hun kind.

Wij verzorgen twee keer per jaar een nieuwsbrief voor verwijzers, om hen op de hoogte te houden van onze bezigheden, bijscholing en multi-disciplinaire aanpak.